Hinnerupkoret
Hinnerupkoret er et blandet kor som startede i 1978.
Koret dirigeres idag af Henrik Lund.
 
Nye sangere er altid velkomne, især har vi brug for sangglade mænd.
Velkommen i Uhresalen - vi synger hver torsdag kl 19.00-21.30. Vi glæder os til at se dig.
Koret er medlem af Kor 72.
 
                               Dirigent søges
                            til blandet kor i Hinnerup
 
Da vores dirigent gennem 6 år desværre er nødt til at stoppe hos os, søger vi en ny dirigent  pr. 1 august 2017.
 
Hinnerupkoret har ca. 30 meslemmer med rimelig fordeling på stemmerne.
Vi øver hver torsdag fra kl. 19.00-21.30 og har en korlørdag hvert halve år.
Koret er 30 år gammelt og flere kormedlemmer har været med i adskillige år.
Koret drives under aftenskoleloven med den lovbestemte aflønning af dirigent.
Vi håber du er interesseret i et samarbejde med en flok sangglade mennesker og håber at høre fra dig for et evt. møde med bestyrelsen.
Du er velkommen til at kontakte vores formand for mere info.
Venlig hilsen
Inge Vejlby Møller (formand)
tlf. 86985104 e-mail: ingeoggustav@mail.tele.dk
eller
Kirsten Winkler
mobil: 61795909
e-mail: kirstenwinkler50@gmail.com